Podstacje Przewoźne 

 

Już w pierwszym okresie elektryfikacji PKP zakupiono kilka podstacji przewoźnych

1948 dwie    podstacje Allmanna Svenska Elektriska Aktieboagwt  ASEA    ( Szwecja )
1953 jedną   podstację  Elektro-Apaparate-Werke EAW     ( NRD )
1953 jeden wagon prostowniczy ( NRD )
1960 cztery  podstacje Ateliers des Construction Electriques de Charleroi  ACEC    (Belgia )

  Zasadniczym przeznaczeniem przewoźnych było umożliwienie szybkiego uruchamiania odcinków linii odbudowanych po wojnie, odbudowa sieci trakcyjnej przebiegała szybciej niż podstacji wyposażonych  w trudno dostępną aparaturę. 

Podstacje przewoźne są umieszczone na podwoziu wagonu kolejowego. Składają się one z wagonu z aparaturą prądu przemiennego ( w tym transformator prostownikowy ) i z wagonu z aparaturą prądu stałego, na którym zazwyczaj znajduje się pomieszczenie dla dyżurnego. Podstacja przewoźna nie ma napędu własnego.

Podstacje te są dostosowane zarówno do pracy samodzielnej, jak i do współpracy z podstacjami stałymi. Liczba wagonów jest zależna od wymaganej mocy. Same wagony prostownikowe mogą tylko współpracować z podstacją stałą.

W pierwszym okresie szybkiego rozwoju elektryfikacji na PKP pracowało nawet 9 tych podstacji. Liczba ta stopniowo malała, a od 1980 r. podstacje przewoźne stosuje się tylko wyjątkowo. Do tego stanu przyczyniły się głównie dwa powody:

większość podstacji była dostosowana do zasilania napięciem 30 kV, a tylko dwie do 15 kV, natomiast do zasilania podstacji stałych zastosowano w tym czasie napięcia 15, 20, 30 i 40 kV.

podstacje po kilkunastu latach pracy wymagały kapitalnego remontu, który był bardzo kłopotliwy                (zwarta instalacja na wagonie) oraz kosztowny, gdyż prawie do każdej podstacji należałoby importować aparaturę z innego kraju.

 Podstacje przewoźne nie nadają się do włączania w system sterowania zdalnego, mają ograniczoną liczbę zasilaczy do czterech lub ośmiu (przy dwóch wagonach prądu stałego) oraz wymagają budowania bocznicy do podstacji.

 
Podstacja przewoźna Szwedzkiej firmy ASEA
Podstacja przewoźna Belgijskiej firmy ACEC
Podstacja przewoźna NRD firmy EAW (brak)

Podstacje Trakcyjne

Podstacje Przewoźne

Kabiny Sekcyjne

Sterowanie Lokalne i Zdalne

| Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |