Sterowanie Lokalne i Zdalne

Rodzaje sterowania stosowane na PKP dzielimy ogólnie na sterowanie lokalne ( odległościowe ) i zdalne. Sterowanie lokalne obejmuje odłączniki sekcyjne 3 kV, zainstalowane w sieci jezdnej oraz na zasilaczach podstacyjnych i kabinowych. Sterowanie to odbywa się na niewielkie odległości do 4000 m., a w praktyce 1600 m. jest przekraczane tylko wyjątkowo.

Sterowanie zdalne obejmuje obsługie podstacji, kabin sekcyjnych i grup odłączników sekcyjnych z dużej odległości (100-120 km.) z punktu, którym jest nastawnia centralna.

Sterowanie zdalne jest realizowane przez zastosowanie urządzeń tele mechaniki (Tele informatyki) Umożliwia ono wykonywanie funkcji:

Zdalne operacje aparatami ( włączanie , wyłączanie )
Zdalną sygnalizację stanu aparatu do nastawni centralnej
Zdalne sygnalizowanie zakłóceń ( i podawanie ich rodzaju )
Sygnalizowanie zakłóceń w pracy urządzeń sterowania zdalnego

Czynności związane z przesyłaniem dyspozycji wykonuje częściowo dyspozytor, a częściowo przebiegają zdalnie.

 

 

     

Podstacje Trakcyjne

Podstacje Przewoźne

Kabiny Sekcyjne

Sterowanie Lokalne i Zdalne

 |  Pociągi Sieciowe | HistoriaSiec Trakcyjna | Podstacje Trakcyjne | Galeria | Linki |