Linia kolejowa
Pruszcz Bagienica - Terespol
Most nad Zalewem Koronowskim. Stacja Klonowo nad Brdą i okolice. Stacja Bruchniewo i okolice. Stacja Szewno i okolice. Stacja Bukowiec Świecki. Stacja Poledno.

 
     Przedstawiony w tytule szlak stanowi wschodni fragment linii kolejowej Świecie n/Wisłą - Terespol Pomorski - Pruszcz Bagienica - Więcbork - Złotów. Linię tę budowano etapami:
- odcinek Terespol Pomorski - Świecie (6 km) - otwarcie 01.09.1888 r.;
- odcinek Złotów - Więcbork (32 km) - otwarcie 02.10.1906 r.;
- odcinek Terespol Pomorski - Więcbork (71 km) - otwarcie 18.06.1909 r.
     Przez wiele lat, również powojennych, na całej linii prowadzony był ruch osobowy i towarowy. W latach 80-tych ruch osobowy obsługiwano wagonami spalinowymi SN61. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych przewozy zaczęto ograniczać, później wstrzymano całkowicie, najpierw ruch osobowy, następnie też towarowy. Od tej chwili tory, obiekty, stacje zaczęły popadać w ruinę, porastać trawą, ginąć w otaczającej je okolicy. Dzisiaj ruch na linii jest niemożliwy, choćby ze względu na stan techniczny mostu nad Zalewem Koronowskim.
     W ciągu ostatnich 2-ch lat zbieraliśmy materiały na temat tej linii. Przedstawione one zostały najpierw wycinkowo jako reportaż fotograficzny o stacji Klonowo, teraz całościowo o odcinku Poledno - most nad Zalewem Koronowskim.
     Ciekawostką jest fakt, że linia ta w okresie międzywojennym przechodziła  przez granicę pomiędzy Polską a Niemcami. Stacją graniczną od strony polskiej było Dorotowo, nie objęte jednak tym opracowaniem. Inna ciekawostka to fakt istnienia po stronie niemieckiej w okolicach miejscowości Kujan kilku niewielkich linii wąskotorowych (na terenie obszarów leśnych) - pokazane są one np. na polskich mapach wojskowych z lat 20-tych.

     Poniżej można obejrzeć rozkłady jazdy z ostatnich lat pracy linii, zaobserwować można stopniowe ograniczanie ruch osobowego:

RRJP Gdańsk, 28.05.89 - 26.05.90 r.
RRJP Gdańsk, 27.05.90 - 30.05.92 r.
RRJP Gdańsk, 23.05.93 - 25.09.93 r.

 

Powrót do poprzedniej strony.
Powrót do strony głównej.