Wysięg sieci skompensowanej dla jazdy ponad 120 km/h

            a.- odsuw do słupa ,  b.- odsuw od słupa  Na rys. przedstawiono wysięgi na  izolatora ceramiczne jednokloszowe teraz są stosowane izolatory ceramiczne dwukloszowe.

Powrót