Układ Zasilania

                     P - podstacja trakcyjna,  K - kabina sekcyjna,  Z - zasilacz,  S - sieć jezdna,  SZ - szyna zwrotna (szyny toru kolejowego),  KP - kabel  powrotny,  L - elektryczny pojazd trakcyjny,  WS - wyłącznik szybki,  KU - kabel uszyniający, Y - iskiernik

            Schemat obwodu głównego podstacji z dwoma zespołami prostownikowymi

Powrót