Odłączniki 

    Konstrukcja podstawowego odłącznika sekcyjnego odłącznik o obciążalności 2,5 kA

   Na podstawie odłącznika zamontowane są dwa izolatory stojące, na jednym z izolatorów znajduje się styk stały, na drugim zaś styk ruchomy jest osadzony na osi. Styk ruchomy składa się z dwóch miedzianych kształtowników (ceowników) wzajemnie związanych. W pozycji załączenia styk ruchomy obejmuje z dwóch stron styk stały i dociskany jest do niego przez elementy sprężynujące. W środku styku ruchomego umocowano wahliwe izolator za pośrednictwem, którego odłącznik łączy się z napędem.

    Eksploatowane są także odłączniki starszych typów :

    - odłączniki o obciążalności 1,2 kA, które różnią się od opisanego innym kształtem styków ruchomego i stałych

    - odłącznik o obciążeniu 2,5 kA produkcji szwedzkiej firmy ASEA, w których styk ruchomy w stosunku do styków stałych przemieszcza się poziomo (styk przesuwny).

    Odmianą opisanego odłącznika jest odłącznik ze stykiem uszyniającym. Odłącznik ten w pozycji odłączonej uszynia automatycznie odłączony odcinek sieci. Odłączniki ze stykiem uszyniającym montuje się na torach, na których naprawia się i przegląda elektryczne pojazdy trakcyjne.

    Do załączania i odłączania odłączników służą napędy. Każdy odłącznik ma swój własny napęd. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mogą to być napędy ręczne lub silnikowe. Dźwignia napędowa jest zamykana w jednym z krańcowych położeń, co uniemożliwia manipulowanie odłącznikiem osobą nieupoważnionym. Przy napędach ręcznych nie jest możliwe szybkie i sprawne przeprowadzenie zmian w układach sekcjonowania, co szczególnie jest niewygodne w warunkach awaryjnych. W celu usprawnienia przełączeń układów zasilania wszystkie odłączniki, które są ważne pod względem przeznaczenia, wyposaża się w napędy silnikowe. Aparatura sterująca wszystkimi odłącznikami znajdującymi się w obrębie stacji, znajduje się w jednym miejscu, np. w nastawni dysponującej, co umożliwia szybką ich obsługę przez jednego pracownika.

    Przy daleko posuniętej centralizacji obsługi, sterowanie odłączników odbywa się z centralnej nastawni, z której obsługuje się i kontroluje pracę urządzeń zasilania trakcji elektrycznej na całych liniach i węzłach kolejowych. Jest to tzw. sterowanie zdalne.

Rysunki i opisy odłączników: Odłączników sekcyjnych   

Powrót