Platforma do prac pod napięciem

    Konstrukcja wagonu do prac pod napięciem  składa się z części składowych rozmieszczonych na dwu lub czteroosiowej platformie.

- pomostu roboczego

- z dwu urządzeń stykowo-ślizgowych służących do elektrycznego połączenia pomostów roboczego i przejściowego, z przewodami jezdnymi sieci trakcyjnej

- schodów stałych łączących pomieszczenie dla załogi z pomostem roboczym

- z ogrodzenia zewnętrznego podłogi wagonu

        Pomosty roboczy i przejściowy, urządzenia stykowo-ślizgowe oraz schody łączące pomost stały z pomostem roboczym są odizolowane od podwozia wagonu za pomocą izolacji dwustopniowej, nieprzebijalnymi izolatorami wsporczymi. Pomieszczenie dla załogi oraz schody łączące to pomieszczenie z pomostem przejściowym, mają izolację jednostopniową. Pomosty są ogrodzone barierami ochronnymi (pomost roboczy, bariery składane). Wagon jest ogrodzony siatką metalową do wysokości 1,1 m. Ogrodzenie ma na celu uniemożliwiające dotknięcie izolatorów i odizolowanych części konstrukcji osobom znajdującym się poza wagonem.
 

 

 

POWRÓT